Archív článkov

Verejné obstarávanie - vyhodnotenie

Vyhodnotenie verejného obstarávania pre zakázku : Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomociObjednávka na zakázku: Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomoci
Celý článok

PRÁVNICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie

PRÁVNICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie: a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť...
Celý článok

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie: 1.   Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí...
Celý článok

Zamestnanci

ZAMESTNANCI, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov: 1.   Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 2.   Potom požiadajte...
Celý článok