FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

1.   Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizáciípre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2.   V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o nás ako o príjimateľovi sú:

  • Obchodné meno(Názov): BANSKOBYSTRICKÁ HORSKÁ SLUŽBA 1999
  • Právna forma: Občianske združenie     
  • IČO/SID: 35989416
  • Sídlo: 97404 Banská Bystrica, Cesta na štadión 32   

3.   Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad a v tomto terrmíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!