Verejné obstarávanie - vyhodnotenie

Vyhodnotenie verejného obstarávania pre zakázku : Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomoci

Objednávka na zakázku: Vyškolenie osôb v akreditovanom kurze prvej pomoci