Ako sa stať členom

·        V prípade záujmu o členstvo v našej organizácii vyplň nasledovný DOTAZNÍK  a odošli ho na nasledovnú adresu  hspolana@gmail.com   

·        Rada HS Tvoju žiadosť prehodnotí a oznámi Ti svoje stanovisko k žiadosti.

·        V prípade kladného vyjadrenia absolvuješ skúšky z oblasti horolezectva, lyžovania a skialpinizmu, zdravovedy.

·        Po úspešnom absolvovaní skúšok si zaradený ako čakateľ do letného a zimného školenia horskej záchrany. Po ich úspešnom absolvovaní si na valnom zhromaždení členov vyradený za riadneho člena HS.

·        Okrem horeuvedených kritérií majú na členstvo vplyv:

  • vek uchádzača
  • dobrý zdravotný stav
  • osobnostné predpoklady