O nás

Horská služba Nízke Tatry juh – okrsok Poľana (HSNTJ-Poľana) vznikla z pôvodnej "Banskobystrickej Horskej služby 1999" začlenením sa do oblati Horskej služby Nízke Tatry juh, ako jej okrsok. Sme občianskym združením dobrovoľných horských záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú a preventívno-výchovnú činnosť na území horstiev v okolí Banskej Bystrice, Zvolena a Detvy.

Dôležitou súčasťou práce HSNTJ-Poľana je získavanie, udržiavanie a zvyšovanie odbornej pripravenosti formou pravidelných kurzov, školení a seminárov v spolupráci s príslušnými školiacimi inštitúciami s platnou akreditáciou na výkon takýchto školení, ako aj organizáciou vlastných metodických podujatí, školení a praktických sústredení v teréne. 

·        organizuje a zabezpečuje záchranné a pátracie akcie v horskom teréne a na lyžiarskych tratiach,

·        zabezpečuje pohotovostnú službu na hrebeňoch, lyžiarskych tratiach, staniciach a domoch HS,

·        poskytuje prvú pomoc, preventívnu a asistenčnú činnosť, transport ošetreného k záchrannej zdravotnej službe,

·        pripravuje a školí svojích členov a čakateľov,

·        organizuje semináre, školenia, kurzy, výcvik a športové podujatia,

·        spolupracuje s Integrovaným záchranným systémom SR, s inými záchrannými zložkami a orgánmi štátnej správy   a samosprávy,